top of page

KMA online

Kvalitet - Miljö - Arbetsmiljö

KMA online, IT-stöd för ledningssystem enligt FR2000, ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001.

KMA online är en digital plattform för hantering av ledningssystem enligt FR2000, ISO 9001, ISO 14001
och ISO 45001. KMA online drivs av KMA Center AB, en konsultbyrå som erbjuder tjänster inom ledningssystem.
Det är en enkel och prisvärd lösning där du kan lägga upp rutiner/processer och hantera dokument. Det finns också funktioner för att skapa årsplaner, handlingsplaner, hantera ärenden och händelser av olika slag så som avvikelser, tillbud, olyckor, förbättringsförslag, reklamationer m.m. Här finns också mallar och checklistor som ett stöd för
ditt ledningssystem samt en lagförteckning. KMA online är en webbaserad molntjänst så du behöver
inga extra programvaror installerade på era datorer eller servrar.

Rutiner och processer

Rutiner & Processer
Här får du rutinerna i ledningssystemet anpassade utifrån era egna processer.
Ni kan enkelt ändra och redigera texter på egen hand.

Årsplanering

Årsplaner & Handlingsplaner
För årligt återkommande eller för enstaka aktiviteter ger dig denna funktion bra koll  och påminner dig också via E-post när det är dags.

Dokumenthantering.jpg

Dokumenthantering
Ett stort antal mallar och checklistor ingår och ni har möjlighet att hantera och redigera dokument online och ladda upp filer från er egen dator.

Avvikelser och förbättringar

Avvikelser & Förbättringar
Funktionen för att rapportera avvikelser, förbättringsförslag, olyckor, tillbud m.m. ger er en bra överblick över händelser och möjlighet att skapa en handlingsplan för eventuella åtgärder.

Mål och nyckeltal

Mål & Nyckeltal
Här får ni möjlighet att mäta och följa upp era förbättringsmål och de nyckeltal som ni behöver för att kontrollera att era processer fungerar som ni vill.

Lagförteckning

Lagförteckning
Att hålla kolla på lagstiftning som förändras är inte alltid det lättaste men här får ni en uppdaterad lagförteckning två gånger per år för miljö och arbetsmiljölagar.

Multisite, ledningssystem

Multisite
Om ni har en verksamhet som finns på flera platser fungerar KMA online utmärkt. Varje enhet kan få en egen sida för hantering av lokala rutiner, dokument, årsplaner m.m.  En central admin hanterar gemensamma rutiner, årsplaner och kan genom åtkomst till enheternas sidor ge stöd och hjälp i arbetet med ledningssystemet.

Kontakta oss om du vill:
- veta mer
- få en visning av systemet

- få prisuppgifter
Klicka här

bottom of page